Stoltenbergs gate 3, Tønsberg

Bygget planlegges omregulert til nybygg med kombinert bolig og næringsareal.

“Kombinert bolig og næringsareal”

Tilbake til hovedsiden