Store planer for «Televerksbygget»

By april 30, 2018Aktuelt

De nye eierne av det gamle «Televerksbygget» har store planer: – Vil rive og bygge helt nytt

RIVES: De nye eierne vurderer å bygge en helt ny bolig- og næringsgård her på hjørnet av Haugatingsgaten og Stoltenbergs gate. Foto: Lars Døvle Larssen

Av Lars Døvle Larssen 06. april 2018, kl. 05:30

Stoltenbergs gate 3A er overtatt av en gruppe investorer med Wilh.

Wilhelmsen-konsernet i spissen. – Vi vil trolig rive og bygge nytt, sier gårdselskapets nye styreleder, Jørn Bertil Lyshoel. Plan- og byggepolitiker Kjell Anders Lier (MDG) er skeptisk.

Lyshoel er viseadministrerende direktør i Toluma AS, et investeringsselskap som er del av rederi- og industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen. Konsernet, som har dype historiske røtter i Tønsberg og Nøtterøy, eier også bl.a. Wilhelmsen Chemicals i Kjøpmannskjær.

Gården Stoltenbergs gate 3A huset i mange år Televerkets virksomhet i Tønsberg. Senere bygget Televerket/Telenor den nyere gården Stoltenbergs gate 3B rett ved siden av, og i 2005 ble 3A solgt til Stoltenbergs gate 3 AS for 23 millioner kroner. Det var Asbjørn Abrahamsen som eide selskapet på dette tidspunkt, men etter forholdsvis kort tid kom Jack Lislebø inn som ny eier.

Allerede i 2015 la Lislebø gården ut for salg, men først i januar i år overtok de nye eierne selskapet. Lyshoel vil ikke opplyse hva prisen ble. Lislebøs prisantydning i 2015 var på 40 millioner kr.

Store planer

– De nye eierne er en gruppering av investorer, deriblant Skips As Tudor som største eier, sier Lyshoel.

Tudor er et sentralt holdingselskap i konglomeratet av selskaper som utgjør Wilh. Wilhelmsen-konsernet. Via andre holdingselskaper er skipsreder Morten Wilhelm Wilhelmsen største eier. Hans sønn Thomas er i dag konsernsjef.

På spørsmål fra Tønsbergs Blad bekrefter Lyshoel at de nye eierne må kalles finansielle investorer. Like fullt har de store planer for å utvikle eiendommen.

– Den nåværende bygningen er veldig sliten. Så vi vil trolig rive den og bygge noe helt nytt. Det kan bli en kombinasjon av bolig og næring, sier Lyshoel.

I byplanen er eiendommen satt av til såkalte sentrumsformål, dvs. at både boliger og næringsvirksomhet er tillatt.

– Vi har gjort noen mulighetsstudier internt, og vil antagelig snart ha et første møte med kommunen, sier Lyshoel.

Dagens bygning er på 4.238 kvadratmeter, og den selveide tomten er på 1145 kvadratmeter. Gården grenser til Haugatingsgaten i nord, Stoltenbergs gate i øst, Haugar i vest og har den nye Telenor-gården som nabo i syd. Denne tilhører fremdeles Telenor Eiendom Holding AS.

Stoltenbergs gate 3 AS hadde i 2016 inntekter på 2,92 millioner kr. Driftsresultatet var et overskudd på 743.000 kr, men en gjeld på over 34 millioner kr bidro til at resultatet før skatt ble et underskudd på 180.000 kr.

Blant leietagerne i gården er Tønsberg kommune, Juliussens trafikkskole og noen andre kontorbedrifter. Det står betydelige arealer ledig i gården, også på gateplan. På toppen av bygningen står en stor telekommunikasjonsmast. Det er uklart hva som eventuelt vil skje med denne hvis det bygges nytt.

Hett utbyggingsområde

Dersom de nye eierne får grønt lys for sine planer, vil det bidra ytterligere til at dette strøket peker seg ut som ett av de nye store utbyggingsområdene i byen. Som Tønsbergs Blad har skrevet om tidligere, foreligger det nemlig planer for en storstilt utbygging av Farmandstredet i retning syd, med tre etasjer med butikker nederst og fem etasjer med boliger oppå.

Også høyblokken på toppen av det tidligere Kremmerhuset skal etter planen ominnredes fra kontorer til boliger.

– Det er vel den saken vi får til politisk behandling først, og den er vel ikke så langt unna, sier lederen av utvalget for bygge- og arealsaker i Tønsberg kommune, Reidar Smidsrød (KrF).

Han vil nødig uttale seg om planene for nabogården Stoltenbergs gate 3A all den stund saken ennå ikke er sendt over til kommunen.

– De må fremme en reguleringsplan først, så får vi se på den, sier Smidsrød, som var ukjent med planene for riving og nybygg før Tønsbergs Blad tok kontakt.

Smidsrød bekrefter imidlertid at det er villet politikk i Tønsberg kommune å få flere innbyggere i sentrum.

– Det gjør at vi bruker mindre areal pr. boenhet. Og hvis folk vil bo i leilighet her, har de nærhet til alle fasiliteter, sier Smidsrød.

– Har revet for mye

Nestlederen i UBA, Kjell Anders Lier (MDG) vil heller ikke blankt avvise en søknad han ikke har sett, men er like fullt kritisk:

– Generelt mener jeg det er blitt revet mer enn nok bygninger i Tønsberg. Nå må eiere og arkitekter i større grad være med på å bevare byens sjel gjennom gode restaureringsprosjekter, sier Lier til Tønsbergs Blad.

Han er ikke minst innstilt på å lytte til hva avdelingen for kulturarv i Vestfold fylkeskommune har å si til saken når de får den til uttalelse. Ifølge eiendomsregisteret sikret det daværende Televerket seg hjemmel til eiendommen i 1951. Vidar Sølling har sendt Tønsbergs Blad et fotografi fra 1959 som viser at den gamle bebyggelsen på eiendommen da var revet og en ny gård var under bygging.

– Jeg kan huske den ble oppført, sier Reidar Smidsrød (KrF), som også stiller seg spørrende til om det er nødvendig å rive en så vidt ny bygning.

Les artikkelen på tb.no