Boligutvikling på beste vis

Profesjonell og pålitelig

Vivaldi Eiendom finner tomter og utvikler disse i tett relasjon med de lendende leverandørene i boligmarkedet, hovedsakelig på Østlandet. Vivaldi Eiendom er registrert som forvalter av alternativt investeringsfond hos Finanstilsynet

Det beste resultatet

Vi jobber langsiktig med våre samarbeidspartnere og skreddersyr hvert unike prosjekt for å oppnå best mulig sluttresultat. Vi er tilstede i hele prosessen, fra kjøp av uregulerte tomter til overlevering.

Våre eiendomsprosjekter

mai 1, 2018

Engelsrudhagen

desember 1, 2017

Prestegårdshagen

november 10, 2017

Stoltenbergs gate 3, Tønsberg

Vivaldi Eiendom

Kontaktskjema

Se personvernerklæring


Vivaldi Eiendom | Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker | Postboks 322, 1326 Lysaker
Tlf: 97 03 06 01 | paal.thygesen@vivaldieiendom.no